Arbete utomlands

Genom medlemskapet i EU har du som medborgare ett försäkringsskydd vid arbetslöshet om du flyttar mellan eller bor och arbetar i olika EU/EES-länder och Schweiz.

Regelverket för försäkringsskyddet mellan EU/EES-länderna är mycket komplext.

Vi försöker nedan att förklara vad som gäller i de vanligaste situationerna. Ring oss gärna om du har frågor om utlandsarbete eller om du själv funderar på att arbeta i annat EU-land än Sverige.

Arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz 

Om du har fått arbete i ett annat EU/EES-land är det viktigt att ta reda på vilket land du ska vara arbetslöshetsförsäkrad i under tiden du arbetar i det andra landet. Huvudregeln är att du omfattas av arbetslöshetsförsäkringen i det land du arbetar i, men det finns undantag. Att du fortfarande är bosatt i Sverige och pendlar till arbetet i det andra landet har normalt ingen betydelse för var du anses vara försäkrad.

Kontakta SMÅA

Om du blir erbjuden ett arbete utomlands är det bra om du tar kontakt med oss så snart som möjligt, helst innan arbetet börjar. Vi kan ge dig viktig information om vad som gäller under tiden som du arbetar utomlands och vad som gäller när arbetet upphör. Du kan också ta kontakt med Försäkringskassan, som i Sverige är den behöriga myndigheten för att avgöra vilket lands lagstiftning du omfattas av under tiden du arbetar utomlands.

För dig som får arbetslöshetsersättning och blir erbjuden ett deltidsarbete i ett annat EU/EES-land är det särskilt viktigt att du så snart som möjligt meddelar oss att du deltidsarbetar utomlands. Ring oss på telefonnummer: 08-723 44 00.

Vi kommer att behöva en kopia på ditt anställningsavtal, så skicka in detta till oss så fort som möjligt. När vi har fått ditt anställningsavtal kontaktar vi Försäkringskassan, som avgör vilket lands lagstiftning du tillhör. Om du bedöms tillhöra svensk lagstiftning, trots att du deltidsarbetar i ett annat land, kan du fortsätta få arbetslöshetsersättning samtidigt som du deltidsarbetar – om du även i övrigt anses stå till den svenska arbetsmarknadens förfogande.

För att få veta mer, läs broschyren: För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz

Arbetssökande i Sverige efter arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz

När du avslutar ditt arbete i det andra EU/EES-landet eller Schweiz och återvänder till Sverige finns det några saker du själv kan göra för att underlätta vår handläggning av ditt ärende. Vad du behöver göra skiljer sig dock från fall till fall. Ta därför kontakt med oss när så fort som möjligt, helst innan arbetet i det andra landet upphör. Vi kan hjälpa dig med information om gällande bestämmelser och vad du behöver göra i samband med att du återvänder till Sverige.

Olika regler gäller

Beroende på om du flyttar in till Sverige eller om du under arbetsperioden utomlands bedöms ha haft kvar en så kallad väsentlig anknytning till Sverige (alltså inte anses vara utflyttad) gäller olika regler. SMÅA utreder vilken av kategorierna du tillhör, bland annat med hjälp av en särskild blankett:  Underlag för fastställande av bosättningsstat.

Inflyttad

Generellt gäller att den som bedöms vara inflyttad måste ha arbetat i Sverige efter arbetet i det andra EU/EES-landet för att ha rätt till medlemskap och kunna tillgodoräkna sig arbetet utomlands i prövningen av rätten till arbetslöshetsersättning i Sverige.

Väsentlig anknytning

Den som under arbetsperioden utomlands bedöms ha haft en väsentlig anknytning till Sverige behöver inte ha arbetat i Sverige efter arbetet utomlands för att ha rätt till medlemskap och/eller kunna tillgodoräkna sig det utländska arbetet.

Ansök om medlemskap när du kommer till Sverige

Om du inte har varit medlem i en svensk arbetslöshetskassa under tiden du arbetat utomlands, är det viktigt att du omedelbart efter att arbetet har upphört ansöker om medlemskap i en svensk arbetslöshetskassa. Om arbetet inte upphör i samband med ett månadsskifte måste vi få din ansökan om medlemskap i samma månad som ditt arbete upphör. Det är mycket viktigt att du inte får ett glapp i din försäkringsperiod. Du ska ansöka om medlemskap i den a-kassa i Sverige som försäkrar det yrkesområde som du senast har arbetat i. Det kan vara en annan kassa än den du var medlem i innan utlandsarbetet. Om du har arbetat som egen företagare i det andra landet ska du söka medlemskap i SMÅA. Har du dock varit anställd i arbetslandet ska du söka ersättning i en a-kassa för anställda inom den bransch du arbetat. Här hittar du en förteckning över samtliga a-kassor i Sverige.

Om du är arbetslös när du kommer till Sverige

Viktigast är att du anmäler dig på Arbetsförmedlingen i Sverige den första arbetslösa dagen. Alltså så fort som möjligt när du kommer hem. Vi kommer att behöva särskilda intyg för arbetet i det andra landet. Du kan själv begära intyg PD U1 från institutionen som administrerar arbetslöshetsförsäkringen i det land du arbetat i. Även SMÅA kan begära intyg från den utländska myndigheten, men för en snabb och smidig handläggning är det bra om du så snart som möjligt själv tar reda på vilka uppgifter och handlingar myndigheten behöver från dig för att kunna utfärda intyget. För att vi ska kunna hjälpa dig att begära intyg direkt från den utländska myndigheten måste vi få blanketten Uppgifter om utlandsarbete från dig.

Läs mer i broschyren:  För dig som söker arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz

Söka arbete i EU/EES och Schweiz med fortsatt arbetslöshetsersättning från Sverige

Den som är helt arbetslös har under vissa förutsättningar möjlighet att ta med sig sin arbetslöshetsersättning till ett annat EU/EES-land eller Schweiz för att söka arbete där. För att du ska kunna ta med dig arbetslöshetsersättningen behöver du intyg U2, som du ansöker om hos vår tillsynsmyndighet IAF innan du åker.

För att du ska kunna beviljas intyget måste du innan du åker:

  • ha varit helt arbetslös och anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen i Sverige i minst fyra veckor
  • ha rätt till arbetslöshetsersättning
  • ansöka om intyg U2 hos IAF

För att vi ska kunna fortsätta betala ut arbetslöshetsersättning under tiden som du befinner dig utomlands med intyg U2 krävs även att du är anmäld på den utländska arbetsförmedlingen samt att du aktivt söker arbete i landet. Fullständiga villkor samt ansökningsblankett finns hos IAF.

 

Dela det här

 

VILL DU SÖKA ERSÄTTNING?

 

Räkna ut ersättning

Ange din månadsinkomst för att se din ersättning.
*Baseras på att du arbetar 40 timmar eller mer per vecka.

Månadsinkomst

Viktig information - Den beräknade ersättningen är endast en uppskattning om vad du skulle kunna få i ersättning vid arbetslöshet.
Alla villkor för rätt till ersättning ska vara uppfyllda. Vårt beslut om din ersättning är det som styr om du har rätt till ersättning och i så fall hur mycket.

 

ANSLUT DIG HÄR!

128 KR/MÅNAD