Allmänna villkor

Arbetslöshetsförsäkringen består av två delar: en grundförsäkring och en inkomstbaserad försäkring.

Grundförsäkring

Grundförsäkring med grundbelopp kräver att du fyllt 20 år och uppfyller:

  • Grundvillkor
  • Arbetsvillkor

För att få ersättning enligt grundförsäkringen från SMÅA måste du vara medlem.

Den som inte är medlem i någon arbetslöshetskassa har möjlighet att söka ersättning enligt grundförsäkringen hos Alfa-kassan.

Inkomstbaserad försäkring

För att du ska kunna få ersättning enligt den inkomstbaserad försäkringen krävs att du uppfyller:

  • Grundvillkor
  • Medlemsvillkor
  • Arbetsvillkor

Grundvillkor

Förutom att du ska uppfylla ett arbetsvillkor för att beviljas ersättning, måste du också under din arbetslösa tid uppfylla vissa grundvillkor. Grundvillkoren innebär att du ska:

  • vara arbetsför och oförhindrad att åta dig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt 17 timmar i veckan.
  • vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och
  • även i övrigt stå till arbetsmarknadens förfogande.

Arbetsvillkor

Arbetsvillkoret innebär att du under den senaste 12-månadersperioden (den så kallade ramtiden) måste ha förvärvsarbetat 6 kalendermånader med minst 80 timmars arbete i varje månad. Om du inte uppfyller detta, krävs det att du har arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period av 6 kalendermånader. Minst 50 timmars arbete i varje månad krävs. Du kan uppfylla arbetsvillkoret genom arbete som anställd eller med arbete i eget företag. I arbetslöshetsförsäkringen jämställs förtroendeuppdrag där man enligt lag har rätt till ledighet från en anställning med en anställning.

Ramtid och tid som flyttar ramtiden

Ramtiden är normalt de tolv månaderna före det att du anmäler dig som arbetssökande på arbetsförmedlingen. Om man till exempel varit sjuk, föräldraledig eller studerat på heltid (så kallad överhoppningsbar tid) kan ramtiden komma att förflyttas bakåt i tiden.

Medlemsvillkor

Du måste ha varit medlem i en arbetslöshetskassa under en sammanhängande tid av 12 månader och uppfylla ett arbetsvillkor inom medlemstiden för att ha rätt till inkomstbaserad ersättning. Om det finns avbrott i medlemskapet som understiger en kalendermånad och om det sammanlagda avbrottet inte är mer än åtta veckor så ska vi bortse från avbrotten.

Ersättningsperiod och periodens slut.

En ersättningsperiod är 300 dagar. Du har rätt till 150 extra dagar om du på dag 300 har barn under 18 år.

När dina dagar är slut utreder vi alltid ifall du har arbetat tillräckligt mycket för att uppfylla arbetsvillkoret. I så fall får du automatiskt en ny ersättningsperiod. Om du inte har uppfyllt ett nytt arbetsvillkor och därför inte får en ny ersättningsperiod måste du ta kontakt med Arbetsförmedlingen, berätta att du inte har rätt till ersättning från oss och fråga efter villkoren för att delta i något av deras program.

Det är viktigt att du behåller ditt medlemskap i SMÅA även om din ersättningsperiod har tagit slut. Annars riskerar din ersättningsnivå att sänkas.

 

Dela det här

 

VILL DU SÖKA ERSÄTTNING?

 

Räkna ut ersättning

Hur länge har du varit medlem i någon A-kassa (sammanhängande tid) ?

Ange din taxerade årsinkomst:

Ange din genomsnittliga veckoarbetstid i timmar:

 

ANSLUT DIG HÄR!

128 KR/MÅNAD