Vilka uppgifter behövs

När du anmält dig på arbetsförmedlingen loggar du in i Mina sidor och fyller i en ansökan om ersättning. Inloggning till Mina sidor sker med e-legitimation. Du som saknar e-legitimation kan kontakta oss per telefon, så hjälper vi dig att ansöka om ersättning.

Checklista för din ansökan
Det här behöver SMÅA från dig för att kunna utreda din rätt till arbetslöshetsersättning:

 • En ansökan om ersättning som du fyller i på Mina sidor.
 • På Mina sidor får du lämna uppgifter kring ditt företag (se mer under nästa rubrik).
 • Löpande tidrapporter (tidigare kallat kassakort).
 • På din “Att göra-lista” i Mina sidor kommer det att stå vilka ytterligare handlingar/uppgifter vi behöver från dig.
 • Om du har arbetat som anställd behöver vi ett arbetsgivarintyg. Följ instruktionerna i Mina sidor för att skicka ett mejl till din arbetsgivare där du ber om ett ifyllt intyg via arbetsgivarintyg.nu. Intyget sänds in elektroniskt till oss i samarbete med dig.
 • Om du har studerat får du uppgifter att fylla i för studierna i ansökningsflödet.

Uppgifter om ditt företag
Arbetslös, det vidtas inte några åtgärder i verksamheten
Du fyller i alla uppgifter på Arbetsintyget för företagare. Om blanketten är ordentligt ifylld behövs som regel inga fler uppgifter gällande företaget.
Men observera att fler uppgifter behövs för att vi ska kunna beräkna din ersättning per dag, läs mer om det på sidan Dagpenning.

Arbetslös på grund av definitiv avveckling av företaget
Här är exempel på uppgifter och handlingar som vi kan behöva:

 • Avregistrerings- eller ändringsbevis av företaget hos Bolagsverket
 • Försäljningsavtal rörande eventuella inventarier
 • Överlåtelse av andelar i företaget (gäller vid försäljning av företag)
 • Återkallande av eventuella tillstånd som var en förutsättning för att driva företaget, till exempel trafiktillstånd
 • Uppsägning av eventuellt hyreskontrakt
 • Vid konkurs – beslut från tingsrätten
 • Vid likvidation – beslut från Bolagsverket där det framgår att likvidator är utsedd. Du får inte själv utses till likvidator och i vissa fall får inte heller familjemedlem vara utsedd till likvidator
 • Kopia av beslut att F-skatten är återkallad
 • Vid arrende – kopia av avtal som visar att arrendet upphört

Tips!

 • Läs alltid igenom de hjälp- eller informationstexter som finns i Mina sidor.
 • Innan du skickar dina uppgifter/blanketter: läs igenom en extra gång. Har du fyllt i alla uppgifter? Ju mer kompletta uppgifter vi får från dig från början, desto snabbare kan du få din ersättning.
 • Är det några av dina lämnade uppgifter som måste bestyrkas/intygas av någon annan person?
 • Om du tycker att det är svårt att beskriva vad som har hänt i färdiga formulär eller blanketter kan du alltid skriva ett separat meddelande i Mina sidor, eller skicka in ett brev till oss. Försök förklara din situation så tydligt du kan. Formulär och/eller blanketter måste dock alltid ändå vara fullständigt ifyllda för att vi ska kunna fatta beslut om din ersättning.
 • Tala alltid om för oss om du har för avsikt att göra något annat utöver att söka arbete under din arbetslöshet. Exempelvis om du har funderingar på att studera på deltid. Meddela oss alltid innan du påbörjar studier så att du får veta vad som gäller just för dig.

Observera att det vi listat på den här sidan inte är uttömmande. Eftersom varje ärende är helt unikt kan vi behöva fler eller andra uppgifter än de vi listat här. Viktigt att tänka på är också att vi behöver fler uppgifter för att kunna beräkna din ersättning per dag. Läs mer om detta på sidan Dagpenning.


Dela det här

Logga in på

Mina sidor

Räkna ut ersättning

Ange din månadsinkomst för att se din ersättning.
*Baseras på att du arbetar 40 timmar eller mer per vecka.

Månadsinkomst

Viktig information - Den beräknade ersättningen är endast en uppskattning om vad du skulle kunna få i ersättning vid arbetslöshet.
Alla villkor för rätt till ersättning ska vara uppfyllda. Vårt beslut om din ersättning är det som styr om du har rätt till ersättning och i så fall hur mycket.

Länk till
Arbetsgivarintyg.nu

Tänk på att om du varit anställd i familjeägt företag så måste det ifyllda intyget skrivas ut och bestyrkas av t ex revisor.