Glöm inte rapportera

Under den tid du är arbetslös är det en del saker du måste tänka på. Du måste bland annat söka arbete aktivt och lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen varje månad. Skulle något i din situation förändras måste du meddela oss det. 

Glöm inte aktivitetsrapporten!

Mellan den 1:a och den 14:e varje månad ska alla arbetssökande lämna in en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen. Om du är arbetslös och får arbetslöshetsersättning från SMÅA är det väldigt viktigt att du lämnar in din aktivitetsrapport i tid. Detta gäller även om du ännu inte fått beslut om beviljad ersättning.

Aktivitetsrapporten är en viktig del i din skyldighet att visa att du gör vad du kan för att ta dig ur arbetslösheten. Arbetsförmedlingen tar emot din rapport, men om de inte får den måste de meddela detta till SMÅA. Vi utreder sedan din rätt till ersättning.

Vad riskerar du som arbetssökande om du inte lämnar in aktivitetsrapporten eller lämnar in den för sent?

Sanktioner sker enligt den så kallade åtgärdstrappan för misskötsel av arbetssökande. Det innebär att den första gången du missar att lämna in aktivitetsrapporten i tid, missar ett inbokat möte hos Arbetsförmedlingen eller på annat sätt missköter ditt arbetssökande så får du en varning från a-kassan. Vid upprepade tillfällen avstängs du från ersättning i ett visst antal dagar per incident. Vid femte tillfället upphör din ersättningsrätt.

Om du har frågor om aktivitetsrapporten, till exempel om hur du ska fylla i den eller när/var du kan lämna in den, ska du vända dig till din Arbetsförmedling. Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats nedan. Direktlänk till Arbetsförmedlingens inloggningssida för att lämna aktivitetsrapporten elektroniskt hittar du också nedan.

Tips!

Se till att du i god tid innan sista inlämningsdag har koll på dina inloggningsuppgifter till Arbetsförmedlingen om du vill lämna in aktivitetsrapporten elektroniskt.

Dela det här