Arbetslös? Vi hjälper dig!

Om du blir arbetslös hjälper vi på SMÅA dig att ansöka om arbetslöshetsersättning.

När du anmält dig på arbetsförmedlingen ska du logga in i Mina sidor och fylla i en ansökan om ersättning där. Inloggning till Mina sidor sker med e-legitimation. Du som inte kan använda e-legitimation kan kontakta oss per telefon, 08-723 44 00 för hjälp med hur du ansöker om ersättning.

Checklista för din ansökan

De här handlingarna behöver SMÅA från dig för att kunna utreda din rätt till arbetslöshetsersättning

 • En ansökan om ersättning som du fyller i på Mina sidor.
 • På Mina sidor kommer du även att få lämna uppgifter kring ditt företag.
 • Löpande tidrapporter (tidigare kallat kassakort)
 • Om du har arbetat som anställd behöver vi också ett Arbetsgivarintyg. Följ instruktionerna i Mina sidor för att skicka ett mejl till din arbetsgivare där du ber om ett ifyllt intyg via arbetsgivarintyg.nu. Intyget sänds in elektroniskt till oss i samarbete med dig.
 • Om du har studerat kommer du få uppgifter i ansökningsflödet att fylla i för studierna.
 • På din Att göra-lista i Mina sidor kommer det att stå vilka ytterligare handlingar/uppgifter du kom

SMÅA behöver också olika uppgifter beroende på vad som hänt med ditt företag

Arbetslös på grund av att det inte vidtas några åtgärder i verksamheten

Du fyller i alla uppgifter på Arbetsintyget för företagare. Om blanketten är ordentligt ifylld behövs som regel inga fler uppgifter gällande företaget. Observera att fler uppgifter dock behövs för att vi ska kunna beräkna din ersättning per dag, läs mer på sidan Dagpenning.

 Arbetslös på grund av definitiv avveckling av företaget (observera att exemplen inte är uttömmande)

 • Avregistrerings- eller ändringsbevis av företaget hos Bolagsverket
 • Försäljningsavtal rörande eventuella inventarier
 • Överlåtelse av andelar i företaget (gäller vid försäljning av företaget)
 • Återkallande av eventuella tillstånd som var en förutsättning för att driva företaget, till exempel trafiktillstånd
 • Uppsägning av eventuellt hyreskontrakt
 • Vid konkurs – beslut från tingsrätten
 • Vid likvidation – beslut från Bolagsverket där det framgår att likvidator är utsedd. Du får inte själv utses till likvidator och i vissa fall får inte heller familjemedlem vara utsedd till likvidator
 • Kopia av beslut att F-skatten är återkallad
 • Vid arrende – kopia av avtal som visar att arrendet upphört

Tips!

 • Läs alltid igenom de hjälp- eller informationstexter som finns i Mina sidor.
 • Innan du skickar dina uppgifter/blanketter: läs igenom en extra gång. Har du fyllt i alla uppgifter? Ju mer kompletta uppgifter vi får från dig från början, desto snabbare kan du få din ersättning.
 • Är det några av dina lämnade uppgifter som måste bestyrkas/intygas av någon annan person?
 • Om du tycker att det är svårt att beskriva vad som har hänt i färdiga formulär eller blanketter kan du alltid skriva ett separat meddelande i Mina sidor, eller skicka in ett brev till oss. Försök i så fall att förklara din situation så tydligt du kan. Formulär och/eller blanketter måste dock alltid ändå vara fullständigt ifyllda för att vi ska kunna fatta beslut om din ersättning.
 • Tala alltid om för oss om du har för avsikt att göra något annat utöver att söka arbete under din arbetslöshet. Exempelvis om du har funderingar på att studera på deltid. Meddela oss alltid innan du påbörjar studier så att du får veta vad som gäller just för dig.

Observera att det vi listat på den här sidan inte är uttömmande. Eftersom varje ärende är helt unikt kan vi behöva fler eller andra uppgifter än de vi listat här. Viktigt att tänka på är också att vi behöver fler uppgifter för att kunna beräkna din ersättning per dag. Läs mer om detta på sidan Dagpenning.


Dela det här

Logga in på

Mina sidor

Räkna ut ersättning

Hur länge har du varit medlem i någon A-kassa (sammanhängande tid) ?

Ange din taxerade årsinkomst:

Ange din genomsnittliga veckoarbetstid i timmar:

Länk till
Arbetsgivarintyg.nu

Tänk på att om du varit anställd i familjeägt företag så måste det ifyllda intyget skrivas ut och bestyrkas av t ex revisor.