PDF-blanketter

Här hittar du de blanketter som inte finns i Mina sidor. Blanketterna som inte behöver undertecknas av någon annan än dig kan du välja att fylla i, spara på datorn och sedan ladda upp till Mina sidor (e-legitimation krävs). Alternativt kan du skicka dem med vanlig post.

Om du skickar intyg eller blanketter med post ska du skriva följande adress på kuvertet: SMÅA, Fe 56, 930 88 Arjeplog.

Arbetsgivarintyg kan din arbetsgivare fylla elektroniskt i på arbetsgivarintyg.nu och skickas in till oss i samarbete med dig. Läs mer här: Användarmanual arbetsgivarportal. Om du arbetat i familjeägt företag kan inte arbetsgivarportalen användas. Detta eftersom arbetsgivarintyget måste bestyrkas av revisor, redovisningskonsult eller annan person med insyn i verksamheten. I det fallet måste arbetsgivarintyg fyllas i, skrivas ut och skickas per post. Har du frågor om blanketter eller behöver få en blankett skickad till dig – ring oss på 08-723 44 00.

Begäran om utlämnande av uppgifter ska alltid skrivas ut och skickas till Skatteverket. Adressen står på blanketten.

Underskrift
En fysisk underskrift med datum och namnteckning behövs inte om blanketten laddas upp till Mina sidor. Om du inte har e-legitimation måste blanketten skrivas ut och skrivas under med datum och namnteckning och sedan skickas per post till adressen som står på blanketten.

Dela det här