PDF-blanketter

Här hittar du de blanketter som behöver skrivas ut och skickas till oss per post. Observera att dessa blanketter är sådana som du själv inte ska fylla i. Det är alltså någon annan som fyller i och undertecknar dessa, exempelvis en arbetsgivare.

Just Arbetsgivarintyg kan av arbetsgivaren fyllas i på arbetsgivarintyg.nu och sändas in elektroniskt till oss i samarbete med dig. Läs mer här: Användarmanual arbetsgivarportal. Observera dock att om du arbetat i familjeägt företag så kan inte arbetsgivarportalen användas. I det fallet så måste arbetsgivarintyg fyllas i, skrivas ut och skickas per post. Detta eftersom arbetsgivarintyget måste bestyrkas av revisor, redovisningskonsult eller annan person med insyn i verksamheten.

Dela det här