Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Tillfälliga regler

För att möta den påverkan som coronaviruset har på det svenska samhället har riksdagen beslutat om tillfälliga förändringar i a-kassans regler och ersättning under perioden 2020-2022. 

Kravet på arbetad tid sänks
I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. De tillfälliga reglerna som nu gäller fram till december 2022 innebär att du uppfyller ett arbetsvillkor om du har arbetat minst:

  • 60 timmar per månad under minst 6 månader, eller
  • 420 timmar under 6 månader i följd med minst 40 timmar under var och en av månaderna.

Ersättningsnivåer
Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du varit medlem i a-kassan.

Den högsta inkomstrelaterade ersättningen är för tillfället 1 200 kronor under de första 100 dagarna. Ersättningstaket är 33 000 kronor jämfört med 25 025 kronor enligt ordinarie regler.

Efter de första 100 dagarna är högsta ersättningen 1 000 kronor.

Den högsta grundersättningen är 510 kronor/dag. 

Den lägsta ersättningen är 255 kronor/dag.

Du kan lägga ditt företag vilande
Lättnaderna för företagare som gällt under 2020 har nu förlängts till och med 31 december 2021. Det innebär att du kan lägga din verksamhet vilande flera gånger utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. Du får också vidta vissa begränsade åtgärder i din vilande verksamhet och ändå betraktas som arbetslös.

Du får marknadsföra dig
Under perioden 1 juni 2021 till 31 december 2021 kan en företagare vidta marknadsföringsåtgärder med bibehållen ersättning från a-kassan. Detta genom exempelvis kund- eller leverantörskontakter eller uppdateringar av webbplatser eller sociala medier. Detta får endast göras om åtgärderna syftar till att senare kunna återuppta verksamheten. Här kan du läsa mer om vad som är tillåtet.

Viktigt att känna till att a-kassan utreder ärendet på nytt vid varje tillfälle företaget läggs vilande.

Karensdagar och medlemstid
Från och med den 4 januari 2021 gäller återigen att en ersättningsperiod inleds med sex karensdagar.

Från och med januari 2021 räknas varje medlemsmånad som en månad. Under perioden mars till december 2020 har varje månad räknats som fyra medlemsmånader.

Fortsätt söka jobb
Om du blir arbetslös ska du vara aktiv i ditt arbetssökande.

Uppdaterat: 2 juni 2021