Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Så beräknas din ersättning

För att beräkna din ersättning per dag räknar vi först ut vad du hade för genomsnittlig inkomst innan arbetslösheten.

För dig som varit egen företagare finns två sätt att beräkna din inkomst. Det finns även en alternativregel för dig som är nystartad företagare.

Huvudregel
Ersättningen per dag baseras på den senaste taxerade inkomsten från verksamheten.

Alternativregel
Om det är till fördel räknar vi i stället på ett genomsnitt av de två föregående årens taxerade inkomster.

Skyddsregel
Om du är nystartad företagare finns ett ytterligare sätt att beräkna din ersättning på. Eftersom det kan vara svårt att få upp en lönsamhet i ett nystartat företag inom två år kan ersättningen beräknas på det du tjänade som anställd innan företaget startades. Villkoret är att du var medlem i en a-kassa även som anställd och att du uppfyller arbetsvillkoret både i anställningen och i företaget.

Annan ersättning som får räknas med
Viss ersättning, exempelvis sjuk- och föräldrapenning, får räknas med i beräkningen av arbetslöshetsersättningen. Det samma gäller för dig som varit anställd och fått sjuklön utbetald av din arbetsgivare. Ersättningen kan i vissa fall räknas med om du arbetat minst 50 timmar i den månad som du också fått ersättningen. Följande ersättningstyper kan räknas med:

  • Föräldrapenning
  • Sjukpenning
  • Havandeskapspenning
  • Rehabiliteringspenning
  • Smittbärarpenning
  • Ersättning för vård av närstående
  • Ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön
  • Sjuklön från arbetsgivare för dig som varit anställd

Arbetslöshetsersättningen är skattepliktig
Den ersättning du får från a-kassan är både skattepliktig och pensionsgrundande. I slutet av januari skickas en kontrolluppgift till dig och till Skatteverket.

Uppdaterat: 24 augusti 2021