Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Missnöjd med beslut

Om du tycker att SMÅA fattat ett felaktigt beslut kan du begära att vi omprövar beslutet. Då går vi igenom hela ditt ärende en gång till och gör en ny förutsättningslös bedömning.

Du måste skriva in till SMÅA och begära omprövning inom två månader från det att du fick det första beslutet. Om vi får din begäran senare än så får vi inte ompröva beslutet.

Det är viktigt att du skriver tydligt vilket beslut du vill ska omprövas, varför du anser att beslutet är fel och hur du tycker att det ska ändras. Det är viktigt att vi förstår vad du vill.

Överklagan av beslut
Om du fått ditt ärende omprövat och fortfarande anser att vårt beslut är felaktigt kan du överklaga till förvaltningsrätten. Skriv vad du tycker är fel och hur du tycker att beslutet ska ändras. När du överklagar ska du rikta dig till förvaltningsrätten men du ska skicka det till oss. Vi skickar sedan din överklagan och övriga handlingar i ditt ärende till förvaltningsrätten.

Uppdaterat: 24 augusti 2021