Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Har du annan ersättning?

Här kan du läsa om andra ersättningar som kan påverka din arbetslöshetsersättning.

Avgångsvederlag och ekonomiskt skadestånd
Under den tid du får avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd, som motsvarar utebliven lön, har du har inte rätt till arbetslöshetsersättning.

Pension
Allmän pension (premiepension, inkomstpension och tilläggspension) och tjänstepension påverkar arbetslöshetsersättningen. Även förmåner som betalas ut och som har karaktär av pension kan i vissa fall jämställas med ålderspension. Om du återkallar pensionen så får du ersättning utan pensionsavdrag.

Omställningspension, delpension, bostadstillägg och privat pensionsförsäkring påverkar däremot inte. Om du ansöker om arbetslöshetsersättning är det viktigt att du skickar in ett beslut om din pension till SMÅA.

Sjuk- och aktivitetsersättning
Om du skulle bli sjuk och beviljas hel eller 3/4 sjuk- eller aktivitetsersättning kan du inte få a-kassa. Eftersom du då inte kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

För att anses stå till arbetsmarknadens förfogande måste du vara arbetsför och oförhindrad att arbeta minst 3 timmar per arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar per vecka.

Om du får halv eller ¼ sjuk- eller aktivitetsersättning kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning. Dagpenningen och normalarbetstiden kan komma att påverkas.

Arbetsskadelivränta, som inte är kombinerad sjuk- eller aktivitetsersättning, påverkar inte ersättningsrätten, utom i de fall den utgår under rehabiliterings- eller utbildningstid.

Uppdaterat: 25 juni 2020