Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Godkänt extraarbete

Om du har ett arbete kan detta i vissa fall godkännas som ett extraarbete som du kan behålla utan att det påverkar din rätt till ersättning. För att extraarbetet inte ska påverka arbetslöshetsersättningen måste du ha utfört det jämsides med ett heltidsarbete i minst tolv månader innan du blir arbetslös.

Företag som extraarbete
Om ditt företag inte varit din huvudsakliga sysselsättning utan bedrivits vid sidan av annan heltidsysselsättning kan du behålla företaget och fortsätta bedriva verksamhet i samma omfattning som tidigare, om din huvudsakliga sysselsättning upphör.

Om företaget är en bisyssla till ett annat företag där du haft din huvudsakliga sysselsättning måste de båda företagen vara klart avskiljbara från varandra.

Ingen inkomstbegränsning
Det finns ingen inkomstbegränsning för att ett arbete i eget företag ska kunna bli ett godkänt extraarbete. SMÅA fastställer en genomsnittlig inkomst och gör sedan löpande kontroller (vanligtvis en gång per år). Om inkomsten överstiger 3 060 kronor per vecka görs ett avdrag med det överstigande beloppet.

Arbetstid i det godkända extraarbetet
Det är viktigt att komma ihåg att du inte får utöka arbetstiden i det godkända extraarbetet. Om så sker upphör arbetet att vara godkänt som ett extraarbete som inte påverkar ersättningen. Du kan då inte längre betraktas som arbetslös och du har inte längre rätt till ersättning när du arbetar i ditt företag.

Om arbetet utökas i tid upphör det att ses som ett godkänt extraarbete och påverkar alltså ersättningen. Detta innebär alltså att du ska fylla i alla dina arbetade timmar på dina tidrapporter till a-kassan.

Kombinerat anställning med företagande
Om du har kombinerat anställning med företagande kan du få fortsätta bedriva verksamhet i samma omfattning även om du skulle förlora din deltidsanställning.

Detta gäller under förutsättning att arbetet i deltidsanställningen har varit minst 17 timmar per vecka och att arbetet i företaget varit max 10 timmar per vecka samt att inkomsten från företaget inte överstigit 3 600 kronor per vecka. Det ska även ha bedrivits jämsides i minst 6 månader och tiden i företaget får inte utökas under arbetslösheten.

Exempelvis: Du har haft en anställning med 35 timmar per vecka och har samtidigt haft ditt företag vid sidan av där du arbetat 5 timmar per vecka. Du sägs upp från din anställning och söker arbetslöshetsersättning. Du kan då fortsätta att arbeta i ditt företag i samma omfattning som tidigare och samtidigt få ersättning från SMÅA.
Detta kan pågå i 60 veckor, se regler för detta nedan.

Ersättning vid deltidsarbete (ej godkänt extraarbete)
Om ditt arbete inte kan bli ett godkänt extraarbete som inte påverkar ersättningen, finns möjligheten att ändå deltidsarbeta samtidigt som du får arbetslöshetsersättning. SMÅA gör då avdrag från din ersättning för de timmar du har arbetat och ersätter dig för resterande arbetslös tid, upp till heltid.

Detta gäller i huvudsak vid anställning, men i vissa fall även för deltidsföretag (se ovan under Kombinerat anställning med företagande).

Du kan få ersättning i kombination med deltidsarbete under maximalt 60 veckor under en och samma ersättningsperiod. De dagar som sedan finns kvar av ersättningsperioden på 300 dagar kan du endast få utbetalda i de veckor då du inte arbetar alls.

Begränsningsregeln gäller alla anställningsformer samt vid arbete som deltidsföretagare enligt ovan. Den gäller endast dagar med arbetslöshetsersättning, inte dagar med aktivitetsstöd. Samma begränsningsregel för arbete kombinerat med arbetslöshetsersättning gäller om du får en anställning på deltid under redan påbörjad arbetslöshetsperiod.

Uppdaterat: 24 augusti 2021