Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Arbete utomlands

Genom medlemskapet i EU har du som medborgare ett försäkringsskydd vid arbetslöshet om du flyttar mellan eller bor och arbetar i olika EU/EES-länder och Schweiz.

Regelverket för försäkringsskyddet mellan EU/EES-länderna är mycket komplext. Här försöker vi förklara vad som gäller i de vanligaste situationerna. Kontakta gärna SMÅA om du har frågor om utlandsarbete eller om du själv funderar på att arbeta i annat EU-land än Sverige.

Arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz

Det är viktigt att ta reda på vilket land du ska vara arbetslöshetsförsäkrad i under tiden du arbetar i det andra landet. Huvudregeln är att du omfattas av arbetslöshetsförsäkringen i det land du arbetar i, men det finns undantag. Att du fortfarande är bosatt i Sverige och pendlar till arbetet i det andra landet har normalt ingen betydelse för var du anses vara försäkrad.

Om du blir erbjuden ett arbete utomlands

Det är bra om du tar kontakt med oss så snart som möjligt, helst innan arbetet börjar. Vi kan ge dig viktig information om vad som gäller under tiden som du arbetar utomlands och vad som gäller när arbetet upphör. Du kan också kontakta Försäkringskassan, som är den myndighet som avgör vilket lands lagstiftning du omfattas av under tiden du arbetar utomlands.

För dig som får arbetslöshetsersättning och blir erbjuden ett deltidsarbete i ett annat EU/EES-land är det särskilt viktigt att du så snart som möjligt meddelar oss att du deltidsarbetar utomlands.

Vi behöver en kopia på ditt anställningsavtal. När vi har fått det kontaktar vi Försäkringskassan, som avgör vilket lands lagstiftning du tillhör. Om du bedöms tillhöra svensk lagstiftning, trots att du deltidsarbetar i ett annat land, kan du få arbetslöshetsersättning samtidigt som du deltidsarbetar – om du även i övrigt anses stå till den svenska arbetsmarknadens förfogande.

Arbetssökande i Sverige efter arbete i EU/EES-land eller Schweiz

När du återvänder till Sverige finns det några saker du kan göra för att underlätta vår handläggning av ditt ärende. Vad du behöver göra skiljer sig dock från fall till fall. Ta därför kontakt med oss, helst innan arbetet i det andra landet upphör. Vi kan hjälpa dig med information om gällande bestämmelser och vad du behöver göra i samband med att du återvänder till Sverige.

Olika regler gäller – väsentlig anknytning

Beroende på om du flyttar in till Sverige eller om du under arbetsperioden utomlands bedöms ha haft kvar en så kallad väsentlig anknytning till Sverige (alltså inte anses vara utflyttad) gäller olika regler. SMÅA utreder vilken av kategorierna du tillhör, bland annat med hjälp av en särskild blankett: Underlag för fastställande av bosättningsstat.

Inflyttad
Generellt gäller att den som bedöms vara inflyttad måste ha arbetat i Sverige efter arbetet i det andra EU/EES-landet för att ha rätt till medlemskap och kunna tillgodoräkna sig arbetet utomlands i prövningen av rätten till arbetslöshetsersättning i Sverige.

Väsentlig anknytning
Den som under arbetsperioden utomlands bedöms ha haft en väsentlig anknytning till Sverige behöver inte ha arbetat i Sverige efter arbetet utomlands för att ha rätt till medlemskap och/eller kunna tillgodoräkna sig det utländska arbetet.

Ansök om medlemskap när du kommer till Sverige

Om du inte har varit medlem i en svensk arbetslöshetskassa under tiden du arbetat utomlands, är det viktigt att du omedelbart efter att arbetet har upphört ansöker om medlemskap i en svensk arbetslöshetskassa. Om arbetet inte upphör i samband med ett månadsskifte måste vi få din ansökan om medlemskap i samma månad som ditt arbete upphör. Det är mycket viktigt att du inte får ett glapp i din försäkringsperiod. Du ska ansöka om medlemskap i den a-kassa i Sverige som försäkrar det yrkesområde som du senast har arbetat i. Om du har arbetat som egen företagare i det andra landet ska du söka medlemskap i SMÅA. Har du varit anställd ska du söka ersättning i en a-kassa för anställda inom den bransch du arbetat. Här hittar du en förteckning över samtliga a-kassor i Sverige.

Om du är arbetslös när du kommer till Sverige

Anmäl dig på Arbetsförmedlingen den första arbetslösa dagen. Vi kommer att behöva särskilda intyg för arbetet i det andra landet. Du kan själv begära intyg PD U1 från institutionen som administrerar arbetslöshetsförsäkringen i det land du arbetat i. Även SMÅA kan begära intyg från den utländska myndigheten, men för en snabb och smidig handläggning är det bra om du så snart som möjligt själv tar reda på vilka uppgifter och handlingar myndigheten behöver från dig för att kunna utfärda intyget. För att vi ska kunna hjälpa dig att begära intyg direkt från den utländska myndigheten måste vi få blanketten Uppgifter om utlandsarbete från dig.

Söka arbete med fortsatt arbetslöshetsersättning från Sverige

Den som är helt arbetslös har under vissa förutsättningar möjlighet att ta med sig sin arbetslöshetsersättning till ett annat EU/EES-land eller Schweiz för att söka arbete där. För att du ska kunna ta med dig arbetslöshetsersättningen behöver du intyg U2, som du ansöker om hos vår tillsynsmyndighet IAF innan du åker.

För att du ska kunna beviljas intyget måste du innan du åker:

  • ha varit helt arbetslös och anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen i Sverige i minst fyra veckor
  • ha rätt till arbetslöshetsersättning
  • ansöka om intyg U2 hos IAF

Observera att du ska skicka ansökningsblanketten i original till Småföretagarnas arbetslöshetskassa, Box 6057, 102 31 Stockholm.

För att vi ska kunna fortsätta betala ut arbetslöshetsersättning under tiden som du befinner dig utomlands med intyg U2 krävs även att du är anmäld på den utländska arbetsförmedlingen samt att du aktivt söker arbete i landet. Fullständiga villkor samt ansökningsblankett finns hos IAF.


Uppdaterat: 25 juni 2020