Användbarhetstester av kommande funktioner i Mina sidor

Vi jobbar ständigt tillsammans med de andra a-kassorna med att utveckla nya funktioner som ska förbättra servicen för dig och andra medlemmar.

Vill du vara med och testa nya funktioner i Mina sidor?

Vi vill gärna att våra medlemmar ska ha en chans att testa användbarheten i Mina sidor så att vi tillsammans ska få en så bra produkt som möjligt. Vi kommer under 2017 att kontinuerligt testa användbarheten. Testerna äger rum i SO:s (A-kassornas samorganisation) lokaler i centrala Stockholm. Testerna kommer att ta ungefär en timme.

Ingen ersättning utgår men om du är arbetssökande, kan du delta utan att det påverkar din ersättningsrätt.

För frågor, mer information och anmälan av intresse vänligen hör av dig till judith.ott@samorg.org

Dela det här