Föreningsstämman flyttas till oktober

På grund av rådande situation i samhället flyttas SMÅA ordinarie föreningsstämma fram till den 22 oktober 2020.

Alla medlemmar har möjlighet att framföra ett ärende för behandling vid föreningsstämman. Ett sådant ärende ska ställas till SMÅAs styrelse och lämnas in skriftligen till SMÅA i god tid före stämman, senast den 22 augusti. Om du som medlem har ett ärende som du vill att SMÅA:s föreningsstämma ska behandla, vänligen skicka ärendet till SMÅAs styrelse, Box 6057, 102 31 STOCKHOLM.

Dela det här