2020.03.31

Regeringen vill lätta upp villkoren i a-kassan tillfälligt

Det pågående virusutbrottet har betydande konsekvenser för svensk ekonomi och många människor har blivit eller riskerar att bli arbetslösa. Under året kan det därför bli lättare att få ersättning från a-kassan.

Regeringen har tagit fram ett krispaket som innebär flera förändringar i arbetslöshetsförsäkringen i syfte att fler människor ska få sin försörjning tryggad. Förslagen lämnas nu till riksdagen för beslut inom kort. Det är ännu oklart när de tillfälliga reglerna ska träda i kraft.

Förslagen är:

  • Medlemsvillkoret sänks tillfälligt från tolv till tre månader.
  • Arbetsvillkoret sänks. I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. Nu räcker det om du har arbetat minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna, eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 immar totalt under en sammanhängande period av sex månader.
  • Karensen slopas tillfälligt under perioden 30 mars 2020 – 3 januari 2021. Justeringar kan behöva göras retroaktivt. Det innebär att du kan få ersättning från oss redan från den första arbetslösa dagen.
  • Ersättningstaket höjs. Den högsta ersättningen höjs tillfälligt från 910 kronor till 1200 kronor under de första 100 ersättningsdagarna under 2020.
  • Den högsta grundersättningen höjs tillfälligt från 365 kronor till 510 kronor/dag under 2020.
  • Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du varit medlem i a-kassan.
  • Du som driver eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I normala fall måste du ha arbetat i ditt företag under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Fram tills dess riksdagen fattat beslut kring regeringens förslag, och nya direktiv ges, handlägger vi ärenden baserat på rådande regler och villkor.

Mer information hittar du på regeringskansliet.

Dela det här

Facebook