2020.03.14

Orolig tid till följd av coronavirus

Det är en orolig tid just nu med tanke på coronaviruset och dess konsekvenser för vårt samhälle. SMÅA är mycket oroade över den situation som landets småföretagare ska hantera i spåren av den samhällsekonomiska kris som coronaviruset skapat.

Förutom att vi hanterar våra arbetslösa medlemmars ansökningar och utbetalningar lägger vår styrelse även kraft på att få de styrande i Sverige att agera för att underlätta för landets småföretagare. Både akuta åtgärder och åtgärder på lång sikt.

Full verksamhet igång
Lagen om arbetslöshetsförsäkring gäller fortsatt om du som medlem behöver söka ersättning hos oss. Vi har i dagsläget full verksamhet igång både vid kontoret i Stockholm och vid huvudkontoret i Lycksele.

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster. Vi uppmanar dig att i första hand söka information på myndigheternas webbplatser, om du inte måste ringa.

SMÅA följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vi följer utvecklingen och är rustade för att anpassa oss när det kommer nya direktiv.

Dela det här

Facebook