2020.02.07

Ordinarie föreningsstämma 2020

Den 14 maj 2020 håller SMÅA ordinarie föreningsstämma. Alla medlemmar har möjlighet att framföra ett ärende för behandling vid föreningsstämman. Ett sådant ärende ska ställas till SMÅA:s styrelse och lämnas in skriftligen till SMÅA i god tid före den 15 mars 2020. Om du som medlem har ett ärende som du vill att SMÅA:s föreningsstämma ska behandla, vänligen skicka ärendet till SMÅA:s styrelse, Box 6057, 102 31 STOCKHOLM.

Dela det här

Facebook