2019.12.18

Tillfälligt förlängda handläggningstider

Viktig information angående tillfälligt förlängda handläggningstider för ersättningssökande medlemmar.

Småföretagarnas a-kassa, SMÅA, beklagar att de medlemmar som söker arbetslöshetsersättning drabbas av en förlängd handläggningstid under en tid. SMÅA:s ledning och personal gör allt vi kan för att våra medlemmar ska få sin ersättning så snart som möjligt.

Du kan underlätta och snabba på handläggningen av ditt ärende genom att säkerställa att dina handlingar är kompletta redan när du ansöker om ersättning. Håll också koll på Mina sidor, där vi skickar eventuella frågor till dig, och fyll löpande i dina tidrapporter.

 

Dela det här

Facebook