Aktuellt
December 2019

2019.12.18

Tillfälligt förlängda handläggningstider

Viktig information angående tillfälligt förlängda handläggningstider för ersättningssökande medlemmar. Småföretagarnas a-kassa, SMÅA, beklagar att de medlemmar som söker arbetslöshetsersättning drabbas av en förlängd handläggningstid under en tid. SMÅA:s ledning och personal gör allt vi kan för att våra medlemmar ska få sin ersättning så snart som möjligt. Du kan underlätta och snabba på handläggningen av [...]

Facebook