2019.11.18

Nytt ledarskap för SMÅA

Allt fler bitar faller på plats i Lycksele där Småföretagarnas arbetslöshetskassa, SMÅA, etablerar sin verksamhet. Ulrika Westergren är ny kassaföreståndare och nyligen flyttade verksamheten in i nya lokaler.

Sedan i juni 2019 har Ulrika Westergren arbetat som platschef med fokus på etablering av verksamheten och rekrytering till det nya Lyckselekontoret. Under oktober tillträdde Ulrika som vd/kassaföreståndare.
– Det känns fantastiskt roligt att vara med på den här resan och att få förvalta och utveckla SMÅA:s verksamhet med våra medlemmar i fokus. Allt fler pusselbitar faller på plats och jag ser framtiden an med tillförsikt, säger Ulrika Westergren.

30 anställda på plats
SMÅA har även rekryterat en kommunikationschef till verksamheten. Jessica Tjällman tillträdde 15 oktober och kommer närmast från en tjänst som kommunikationsansvarig för Lycksele kommun. Inom kort tillträder Malin Jonsson som ekonomichef på SMÅA, hon avslutar sin nuvarande tjänst som ekonomiansvarig för Umlax AB vid årsskiftet.

I dagsläget arbetar 16 personer vid Stockholmskontoret och 30 personer vid Lyckselekontoret, varav merparten som försäkringsutredare. Vidare rekrytering till verksamheten sker i den takt som behövs.

Nya lokaler
I mars 2019 beslutade styrelsen att flytta stora delar av SMÅA:s kontor från centrala Stockholm till Lycksele. En flytt som föranleddes av snabbt stigande lokal- och lokalomkostnader och som beräknas ge en årlig besparing på drygt åtta miljoner kronor. I början av november flyttade SMÅA in i nya lokaler på Storgatan i Lycksele. Ett mindre kontor kommer att finnas kvar i Stockholm tills vidare.

Den omställning av verksamheten som SMÅA genomgår innebär en del utmaningar.
– Många medlemmar har överseende med att våra handläggningstider är längre än vanligt men vi gör allt vi kan för att komma ikapp. Vi har även tagit in hjälp från andra a-kassor, säger Ulrika Westergren.

Dela det här

Facebook