Aktuellt
November 2019

2019.11.18

Nytt ledarskap för SMÅA

Allt fler bitar faller på plats i Lycksele där Småföretagarnas arbetslöshetskassa, SMÅA, etablerar sin verksamhet. Ulrika Westergren är ny kassaföreståndare och nyligen flyttade verksamheten in i nya lokaler. Sedan i juni 2019 har Ulrika Westergren arbetat som platschef med fokus på etablering av verksamheten och rekrytering till det nya Lyckselekontoret. Under oktober tillträdde Ulrika som [...]

Facebook