2019.03.22

SMÅA flyttar till Lycksele

Styrelsen för SMÅA (Småföretagarnas arbetslöshetskassa) tog på torsdagen inriktningsbeslutet att flytta en stor del av verksamheten på kontoret i Stockholm City till Lycksele. Det nya kontoret kommer öppna i tidigare Åhléns butikslokal på Storgatan i centrala Lycksele. Kvar i Stockholm blir ett mindre kontor på ny plats.

SMÅA:s nuvarande hyresavtal löper ut senast i mars 2020 och styrelsen beslöt vid sitt februarisammanträde att säga upp nuvarande lokaler på grund av kostnadsläget i Stockholms City och gav kassaföreståndaren och arbetsutskottet i uppdrag att intensifiera arbetet med lokalfrågan. SMÅA är Sveriges största företagarkassa med cirka 110 000 medlemmar. ”Styrelsens ansvar är att tillvarata medlemmarnas/företagarnas intresse och erbjuda de mest kostnadseffektiva lösningarna samt säkerställa kvalitet och service i verksamheten” säger styrelsens ordförande Leif Walterum.

Läs hela pressmeddelandet här.

Dela det här

Facebook