Aktuellt
Maj 2018

2018.05.23

Nyheter i arbetslöshetsförsäkringen

Den 2 juli 2018 blir det vissa förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. I korthet så är det följande förändringar som kommer att införas. Antalet karensdagar innan man kan få ersättning sjunker från sju till sex dagar. Pensionsavdrag ska bara göras om man tar ut pension. Avdrag för pension beräknas på samma sätt oavsett om man får ålders- [...]

Facebook