2018.05.23

Nyheter i arbetslöshetsförsäkringen

Den 2 juli 2018 blir det vissa förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. I korthet så är det följande förändringar som kommer att införas.

  • Antalet karensdagar innan man kan få ersättning sjunker från sju till sex dagar.
  • Pensionsavdrag ska bara göras om man tar ut pension.
  • Avdrag för pension beräknas på samma sätt oavsett om man får ålders- eller tjänstepension.
  • Förtroendeuppdrag som enligt lag ger rätt till ledighet från anställning räknas som arbete.
  • Man kan bli medlem i en a-kassa fram till månadsskiftet före den månad man fyller 65 år.
  • Avbrott i medlemskapet

Klicka här om du vill veta mer.

Dela det här

Facebook