2018.03.21

Ny dom från Högsta förvaltningsdomstolen påminner om vikten av ett medlemskap i en a-kassa

Den 2 mars 2018 meddelades en dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som innebär att a-kassorna inte längre kan pröva en sökandes rätt att gå från grundersättning till inkomstbaserad ersättning under pågående arbetslöshetsperiod.

Tidigare har a-kassorna prövat om en sökande som har grundersättning uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning när medlemsvillkoret infaller under pågående arbetslöshetsperiod. Detta är numera inte möjligt enligt HFD, vilket innebär att vikten av att bli medlem i en a-kassa i tid är ännu större än tidigare.

Läs domen här.

Dela det här

Facebook