2016.09.23

Kommande förändringar i arbetslöshetsförsäkringen

Regeringen har lämnat sina förslag om statens budget till riksdagen. Inom Regeringskansliet pågår en översyn av arbetslöshetsförsäkringen. Under hösten kommer ett förslag om förtroendevaldas rätt till ersättning, samordning av pension och en del efterfrågade administrativa förenklingar. Avsikten är att dessa förändringar ska träda i kraft under 2018.

Regeringen ser också över den regel som begränsar möjligheten att deltidsarbeta. Idag kan arbetslöshetsersättning lämnas under max 75 ersättningsdagar inom en ersättningsperiod för veckor som en sökande deltidsarbetar. Regeringen avser att ändra reglerna så att man som längst kan arbeta deltid samtidigt som man får arbetslöshetsersättning under 60 veckor. Avsikten är att denna förändring ska träda i kraft under 2017.

Läs mer om de kommande förslagen här.

Dela det här

Facebook