2016.06.03

När kedjan brister – effektiv krishantering

Idag har vi övat krishantering här på SMÅA. Under ledning av en erfaren krishanterare har vi ansvariga tillsammans med ledning och enhetschefer tagit oss igenom en simulerad kris-situation. Jag blev själv faktiskt lite förvånad över hur många tankar och reflektioner man tar med sig från en sådan övning. Många reaktioner och ståndpunkter som man tagit för självklara blir helt plötsligt inte längre det. Scenariot/den strategiska krisen vi hade att hantera idag kan sammanfattas som: Vad händer om en kollega helt plötsligt hämtas av polis och misstänks för ett brott på arbetsplatsen? I samma veva stängs hela vår drift av IT-systemen av och vi kan inte arbeta i datorerna längre. System fail alltså. Big time. Krisen är ett faktum.

Hur tar vi reda på fakta? Hur förhindrar vi oro och ryktesspridning? Vem ska vi informera och hur/när? Hur hanterar vi media? Hur ska personalen tas om hand? När kan vi återgå i drift? Vilken information behöver våra medlemmar? MASSOR av frågor som snurrar mitt i en högst förvirrande situation.

Definitionen av en kris är bland annat att det är en situation som uppstår plötsligt och som vi aldrig tidigare varit i. Alltså vet vi inte på förhand hur vi kommer att reagera eller hantera läget. Men det som ger hopp är att vi faktiskt kan, som krishanteraren uppgav, ÖVA oss på att krishantera. Och, inte minst, genom att ha en väl utarbetad och förankrad krisplan, så kan vi faktiskt bli lite mindre oförberedda. På SMÅA har vi en tid arbetat med att just upprätta en sådan plan. Arbetet går nu vidare efter dagens övning och förhoppningsvis är vi snart så pass väl rustade som vi kan bli, om det värsta, en kris av något slag, skulle uppstå.

Sen finns det ju en tid efter själva krisen också…Hur går vi vidare när väl det värsta är över? Man behöver lägga krut och resurser inte bara på det praktiska, det tekniska och/eller att driften ska fungera. Det emotionella och den påverkan krisen haft på personal och alla inblandande måste också tas hänsyn till och bearbetas. Ett otroligt viktigt arbete.

Förhoppningsvis behöver vi aldrig stå där med krisplanen i händerna, men nu känner i alla fall jag mig mer lugnad och lite mer förberedd i min roll som Informationsansvarig, om krisen skulle slå till.

Önskar er alla en fantastisk helg!

Dela det här

Facebook