2016.02.05

Småföretagare? Se till att du har rätt försäkringsskydd.

Vi har på senare tid uppmärksammat att vi blir ihopblandade med Småföretagarnas riksförbund, som är en fristående intresseorganisation för småföretagare. Vi vill därför informera om vikten av att man kontrollerar var man tecknat ett medlemskap eller en försäkring, så att man inte går miste om en viktig förmån eller ersättning.

Hos oss på SMÅA får du genom ditt medlemskap möjligheten att söka ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Småföretagarnas riksförbund erbjuder en del försäkringar och andra förmåner men arbetslöshetsförsäkringen finns alltså inte med i något av deras erbjudanden. Om du är medlem i SMÅA, kontrollera noga så att du betalar in din medlemsavgift till rätt bankgironummer, bg 126-2500.

Om du ännu ej är medlem i SMÅA går det utmärkt att ansöka om medlemskap direkt i vårt webbformulär här.

Dela det här

Facebook