2015.08.27

Snart är det dags! Äntligen höjd ersättning från a-kassan.

Regeringen har beslutat att ersättningen från a-kassan höjs fr o m den 7 september 2015.

Inkomstbaserad ersättning

Den inkomstbaserade ersättningen gäller för dig som hade varit medlem i en a-kassa minst 12 månader och hade arbetat tillräckligt många timmar för att uppfylla ett arbetsvillkor när du blev arbetslös.

Taket för inkomstbaserad ersättning höjs från 680 kronor till 910 kronor per dag.

Höjningen innebär att du som tjänade upp till 25 025 kronor i månaden innan du blev arbetslös kan få ut 80 procent av din lön från a-kassan under de första 100 ersättningsdagarna. Därefter sänks taket till 760 kr per dag.

Översikt – höjt tak inkomstbaserad ersättning
Dag 1 – 100 80 % av inkomsten Högst 910 kr/dag
Dag 10 1- 200 80 % av inkomsten Högst 760kr/dag
Dag 201 – 300 70 % av inkomsten Högst 760 kr/dag
Dag 301 – 450* 70 % av inkomsten Högst 760 kr/dag
*Ersättning efter dag 300 betalas ut till dig som har barn under 18 år

 

Höjningen gäller även för dig som har/får aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Även i ersättningsnivån på 65 procent är taket
760 kronor per dag.

Den lägsta inkomstbaserade ersättningen höjs från 320 kronor till
365 kronor per dag vid en genomsnittlig arbetstid på 40 timmar per vecka. Vid lägre genomsnittlig arbetstid per vecka blir ersättningen per dag lägre på samma sätt som tidigare.

Grundersättning per dag

Grundersättningen gäller för dig som hade arbetat tillräckligt många timmar under det senaste året att uppfylla ett arbetsvillkor, men som inte hade varit medlem i en a-kassa under 12 månader när du blev arbetslös.

Grundersättningen per dag höjs från 320 kronor till 365 kronor vid en genomsnittlig arbetstid på 40 timmar per vecka. Vid lägre genomsnittlig arbetstid per vecka blir ersättningen per dag lägre på samma sätt som tidigare.

Kommer du att få högre ersättning?

De nya reglerna innebär att den högsta ersättningen från a-kassan blir högre, men det betyder inte att alla får högre ersättning. Din ersättning efter höjningen beror på hur mycket du jobbade och tjänade tidigare och hur länge du har varit arbetslös.

De nya reglerna innebär också att den lägsta möjliga ersättningen från a-kassan blir högre.

Du som har rätt till högre ersättning fr o m den 7 september 2015 kommer att få det automatiskt.

Kontakta oss om du har frågor om just din ersättning. Skriv till oss via Mina sidor eller ring 08-723 44 00 på telefontider måndag – torsdag
kl 09:00 – 16:00 samt fredag kl 09:00 – 13:00.

 

Dela det här

Facebook