2015.05.22

SMÅA:s ordinarie föreningsstämma 2015 är genomförd

SMÅA höll ordinarie föreningsstämma, fredagen den 22 maj 2015.

Föreningsstämman ägde rum på World Trade Center belägen alldeles intill Stockholms centralstation.

Ärenden enligt stadgarna och förslag till arvode, kostnadsersättning samt traktamente behandlades.

Dela det här

Facebook