Aktuellt
Juli 2014

2014.07.01

Premiebaserad arbetslöshetsförsäkring – en rapport från SMÅA

Nu presenterar SMÅA en rapport om införande av en premiebaserad arbetslöshetsförsäkring för företagare. Bakgrunden till förslaget är att arbetslöshetsförsäkringens regelverk är skrivet för anställda och inte anpassat för företagare. Mer än 200.000 företagare omfattas inte av en inkomstförsäkring vid arbetslöshet, trots att man är med och finansierar densamma. För att inte behöva riskera att lämna [...]

Facebook