2014.12.19

Kan du få arbetslöshetsersättning samtidigt som du anlitar ett egenanställningsföretag?

Det råder en viss oklarhet bland våra medlemmar i frågan om det är möjligt att anlita ett egenanställningsföretag och sedan få arbetslöshetsersättning mellan uppdragen. Från många av egenanställningsföretagen får medlemmarna informationen att det är möjligt och att man bedöms vara anställd då egenanställningsföretagen inträder som vilken arbetsgivare som helst.

Nytt kammarrättsbeslut

Ett nytt beslut har kommit från Kammarrätten i Stockholm som överensstämmer med tidigare rättspraxis. Domstolarna tycker inte som egenanställningsföretagen utan anser att ett egenanställningsföretag inte kan jämställas med en vanlig arbetsgivare. Man anser att de skjutits in som ”avtalspart och administratör mellan den egenanställde och det som i praktiken är dennes kunder”. Den egenanställde är typiskt sett att anse som självständig uppdragstagare som jämställs med företagare i arbetslöshetsförsäkringen. Detta under förutsättning att det inte finns några omständigheter i det enskilda fallet som talar emot detta. Detta innebär att vi i de flesta fall tyvärr inte kan bevilja arbetslöshetsersättning med mindre än att man är en arbetslös företagare. Detta enligt reglerna för företagare i arbetslöshetsförsäkringen.

SMÅA gör individuella bedömningar 

Vi gör en individuell bedömning i varje enskilt fall. Vi vill därför uppmana dig som medlem att alltid kontakta oss innan du anlitar ett egenanställningsföretag och samtidigt har för avsikt att ansöka om arbetslöshetsersättning. Detta för att undvika eventuella problem med rätten till ersättning.

 

Dela det här

Facebook