Aktuellt
December 2014

2014.12.19

Kan du få arbetslöshetsersättning samtidigt som du anlitar ett egenanställningsföretag?

Det råder en viss oklarhet bland våra medlemmar i frågan om det är möjligt att anlita ett egenanställningsföretag och sedan få arbetslöshetsersättning mellan uppdragen. Från många av egenanställningsföretagen får medlemmarna informationen att det är möjligt och att man bedöms vara anställd då egenanställningsföretagen inträder som vilken arbetsgivare som helst. Nytt kammarrättsbeslut Ett nytt beslut har [...]

Facebook