2014.08.18

Förändringar gällande studier jämsides med a-kassa

Regeringen har beslutat om åtgärder för ökade möjligheter till omställning för personer som har a-kassa.

Redan idag finns möjligheter att få studera med bibehållen arbetslöshetsersättning efter att a-kassan utrett och fattat beslut.

Reglerna för sådana studier förtydligas via regeringens beslut. SMÅA avvaktar förordningstexterna för mer detaljer om hur förändringarna ska tillämpas. Förändringarna kommer att gälla fr o m den 1 oktober 2014. Läs mer i regeringens pressmeddelande.

Dela det här

Facebook