2014.05.07

Ordinarie föreningsstämma 2014

SmåA håller ordinarie föreningsstämma på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, belägen alldeles intill Stockholms centralstation, fredagen den 16 maj 2014 kl. 10.30. Ärenden enligt stadgarna, stadgeändring, instruktioner och förslag till arvode, kostnadsersättning samt traktamente kommer att behandlas. Med anledning av föreningsstämman har vi telefontid 9-12 fredagen den 16/5.

Dela det här

Facebook