Vad kan du få i ersättning?

Om du har varit medlem i en a-kassa i minst tolv månader och uppfyller ett arbetsvillkor kan du få ersättning. Hur mycket du får beror på vilken inkomst du haft från arbetet och i vissa fall på hur mycket du har arbetat tidigare.

Så här ser nivåerna ut i den inkomstbaserade ersättningen:

Dag 1 – 100 80 % av inkomsten Upp till 910 kr/dag
Dag 10 1- 200 80 % av inkomsten Upp till 760 kr/dag
Dag 201 – 300 70 % av inkomsten Upp till 760 kr/dag

 

Låter det här intressant? Tryck här så kan du bli försäkrad.

Dela det här