Frågor och svar

ATT TIDRAPPORTERA

Arbetslös

Om du är helt arbetslös ska du fylla i detta för varje dag i veckan, inklusive lördag och söndag. Det är viktigt att du har fyllt i någonting för varje dag på tidrapporten. […]

ERSÄTTNING

Erbjuder SMÅA någon juridisk rådgivning?

Enligt lag är SMÅA:s verksamhetsområde styrt till att endast omfatta arbetslöshetsförsäkringen. Vi kan alltså inte erbjuda någon renodlad juridisk rådgivning. Vi erbjuder dock alla våra medlemmar som blir arbetslösa ett ifyllnadsstöd och rådgivning i form av Personlig Service. Detta för att göra processen för att ansöka om ersättning så smidig som möjligt. […]
Läs alla frågor och svar

Facebook


STARTA
EGET?
TÄNK PÅ PENGARNA!

Räkna ut ersättning

Hur länge har du varit medlem i någon A-kassa (sammanhängande tid) ?

Ange din taxerade årsinkomst:

Ange din genomsnittliga veckoarbetstid i timmar: