Frågor & svar

 • Att fylla i kassakort
  • Aktivitetsstöd
   Om du har ett aktivitetsstöd som motsvarar ditt arbetsutbud kan du inte få någon ersättning från oss under den tiden du har aktivitetsstödet. Du behöver alltså inte fylla i några kassakort under den tiden. Om du påbörjar aktiviteten i en vecka med arbetslösa dagar innan, fyller du i förhindrad på kassakortet för den dagen.

   Om du har aktivitetsstöd i en omfattning som är lägre än ditt arbetsutbud ska du fylla i omfattningen av aktiviteten som sysselsättningsgrad i procent på kassakortet. Kontakta oss alltid innan du påbörjar en aktivitet i lägre omfattning än ditt arbetsutbud.  
  • Ändra redan skickade kassakort
   Ändra kassakort i Mina sidor
   Enklaste sättet att ändra ett redan inskickat kassakort är att göra det via Mina sidor. Klicka på skickade kassakort och fyll sedan i kassakortet på nytt.

   Ändra papperskassakort
   Om du använder dig av papperskassakort måste du kontakta oss om du behöver ändra ett redan inskickat kassakort. Ring oss på
   08-723 44 00 så skickar vi ett nytt kassakort till dig.

   Förklaring till ändringen av kassakortet
   Om den ändring du gör innebär att antalet arbetslösa timmar per vecka blir fler än tidigare måste du meddela oss anledningen till varför du har ändrat kassakortet. Lämna gärna din förklaring genom att skicka ett meddelande i Mina sidor.

   Om ändringen av kassakortet innebär att antalet arbetslösa timmar blir färre än tidigare, kommer vi att kontakta dig. Du kan bli återbetalningsskyldig om du skulle ha fått ersättning utbetald som du inte hade rätt till.
  • Arbete – sysselsättningsgrad
   När du arbetar deltid med schemalagd arbetstid, oavsett om du har månadslön eller timlön ska du fylla i din sysselsättningsgrad på kassakortet.

   På kassakortet finns kolumner för att fylla i sysselsättningsgraden vecka för vecka. Du som har arbetat helt enligt ditt bestämda schema fyller endast i din sysselsättningsgrad på kassakortet.

   Du behöver skicka in anställningsavtal till SMÅA. Det är viktigt att omfattningen och heltidsmåttet för din anställning framgår av avtalet.

   Tjänstgöringsfri tid
   Du som har en deltidsanställning där viss tid är tjänstgöringsfri fyller endast i din sysselsättningsgrad på kassakortet.

   Om du arbetar mer än schemalagd arbetstid
   Om du arbetat mer än din ordinarie sysselsättningsgrad under en vecka, ska du först fylla i din sysselsättningsgrad som vanligt. Sedan fyller du i dina extra arbetade timmar för respektive dag.

   Ändrad sysselsättningsgrad mitt i en vecka
   Om din sysselsättningsgrad ändras mitt i en vecka ska du kryssa i de rutor som utgör det totalt antal timmar som du har lön för.
  • Arbete – deltidsarbete
   Du som har eller får en anställning på deltid ska fylla i arbete på ditt kassakort. Om du är anställd med sysselsättningsgrad ska du ange den per vecka. Om du är timanställd fyller du i antal timmar per dag som du arbetat.  
  • Arbete – jour och beredskap
   Alla betalda jour- och beredskapstimmar (inklusive sovande jourtid) ska fyllas i som arbete på kassakortet.

   Om du är timanställd vid behov fyller du i arbetade timmar och jour- eller beredskapstimmar dag för dag på kassakortet.

   Om du har en sysselsättningsgrad (till exempel om du är anställd på 50 procent) fyller du i din sysselsättningsgrad om jouren eller beredskapen är en del av din deltidstjänst. Om du har jour eller beredskap som ligger utöver din deltidstjänst fyller du i jouren/beredskapen som arbetade timmar utöver din sysselsättningsgrad.
  • Arbete – konstnärligt (med gage)
   Om du får gage när du arbetar ska ditt gage räknas om och fyllas i som arbetade timmar på kassakorten.

   Gör så här: dividera ditt bruttogage per vecka med 169 kronor (för arbete utfört from januari 2016). Fyll i de timmar du får fram på kassakortet. Avrunda till närmsta hel eller halv timme. Minsta antal timmar för ett framträdande, oavsett gagets storlek, är 8 timmar.

   Exempel
   Du har gjort tre uppträdanden i en vecka i februari 2016 och totalt har du fått 3000 kronor i gage (före skatt). 3000/169 kronor = 17,75 timmar. Du fyller i 18 timmar arbete på kassakortet för den veckan.

   Om de totalt arbetade timmarna blir fler än 40 på en och samma vecka, fyller du i 40 för den veckan och resterande fyller du i på nästföljande vecka. Som längst fyller du i timmarna under 4 veckor i rad, inkluderat själva arbetsveckan.
  • Arbete – lärare/cirkelledare
   Du som arbetar som lärare ska kryssa i den tid du har lön för på kassakortet

   Betalt per lektion
   Om du får betalt per lektion, ska dina arbetade lektioner räknas om till 40-timmarsvecka innan de fylls i på kassakorten. I din lön ingår ersättning för förberedelsetid och den ska därför räknas som arbetade timmar.

   Du behöver uppgift från din arbetsgivare om vilken undervisningsskyldigheten är för din tjänst. Med undervisningsskyldighet menas hur många lektioner per vecka du skulle ha arbetat om du hade haft en heltidstjänst. När du vet vilken undervisningsskyldighet du har, räknar du ut dina arbetade timmar så här:

   Antal arbetade lektioner x 40 / undervisningsskyldigheten = antal arbetade timmar.

   (Cirkelledares undervisningsskyldighet är i normalfallet 27 lektioner per vecka vid heltidsanställning. SFI-lärares undervisningsskyldighet är i normalfallet 24 lektioner per vecka vid heltidsanställning)

   Om undervisningsmåttet i tjänsten är bestämd till visst antal timmar per år, ska detta tal delas med fyrtio för att du ska få fram tjänstens omfattning per vecka.

   Betalt per hel timme
   Om du får betalt per hel timme ska du på kassakorten fylla i det antal timmar som du har lön för.

   Månadslön
   Om du har månadslön ska du på kassakorten fylla i den tid/sysselsättningsgrad som du har lön för.
  • Arbete – övertid, mertid eller fyllnadstid
   All tid som du arbetar utöver din ordinarie arbetstid ska du fylla i som arbete på kassakorten. Om du har en ordinarie sysselsättningsgrad fyller du först i denna och sedan lägger du till övertids- mer- eller fyllnadstimmar för aktuella dagar.
  • Arbete – timanställd/behovsanställd
   Du som är behovsanställd fyller i dina arbetade timmar dag för dag,  i kolumnen för arbete på kassakorten. Avrunda arbetade minuter till närmaste hel eller halvtimme. Som arbete räknas även tid som du fått lön för men inte arbetat, till exempel tid med helglön, uppsägningslön eller arbetsintroduktion.
  • Arbete – uppdragstagare
   Inom arbetslöshetsförsäkringen finns en del områden som måste hanteras på ett särskilt sätt. Arbete som uppdragstagare är ett sådant. Om du arbetar som uppdragstagare i någon form vill vi att du kontaktar oss innan du ansöker om ersättning och/eller fyller i dina kassakort. Vi hjälper dig då att reda ut vad som gäller just för dig. Ring oss på 08- 723 44 00 så berättar vi mer.
  • Arbetslös
   Om du är helt arbetslös ska du fylla i detta för varje dag i veckan, inklusive lördag och söndag. Det är viktigt att du har fyllt i någonting för varje dag på kassakortet.
  • Förhindrad
   På kassakortet finns en kolumn för att fylla i förhindrad. Du kryssar i kolumnen för de dagar du inte kunnat ta arbete.
  • Kompensationsledighet
   Om du tar ut kompensationsledighet fyller du i din sysselsättningsgrad på kassakortet som vanligt den veckan. Om du är förhindrad större delen av den dag du tar ut kompensationsledighet fyller du i förhindrad för den dagen.
  • Semester
   Om du har semester från ett arbete fyller du i detta i kolumnen för semester på kassakortet.

   Ledig från arbetssökande
   Om du inte har något arbete men vill vara ledig från arbetssökande ska du fylla i förhindrad på kassakortet för den/de dagarna.

   Deltidsanställning och semester
   Om man har en deltidsanställning är semester alltid hel dag eller hel vecka. För den som har deltidsarbete förlagt så att vissa dagar i veckan är tjänstgöringsfria räknas, vid en längre semesterledighet, även tjänstgöringsfria dagar som semesterdagar. Den som normalt får ersättning någon eller några dagar per vecka vid sidan om ett deltidsarbete, har alltså inte rätt till ersättning för veckor när hela veckoarbetstiden tas ut i semester.

   Semesterlagen
   Semesterlagen är till för att garantera arbetstagaren en behövlig längre ledighet från arbetet för vila och rekreation. Enligt semesterlagen beräknas semesterledighet i hela dagar. På grund av detta anses semester även inom arbetslöshetsförsäkringen alltid avse hel dag, och vid längre ledighet omfatta hela veckor.
  • Sjuk/föräldrapenning
   Du som har varit sjuk- eller föräldraledig, med eller utan ersättning från Försäkringskassan, ska fylla i detta i kolumnen för Sjuk/Föräldrapenning på kassakortet. Här fyller du även i för havandeskapspenning, närståendepenning eller smittbärarpenning.

   Välj den ruta som avser rätt omfattning och fyll i dag för dag. I Mina sidor kan du klicka på pilen ovanför kolumnen för sjuk- och föräldraledig. Då markeras hela veckan med helt sjuk/ hel föräldrapenning.

   Har du varit sjuk eller föräldraledig i mindre omfattning än heltid betraktas övrig tid som arbetslös. Du behöver då inte markera i rutan arbetslös.

   Observera att omfattningen 1/8 enbart gäller föräldrapenning och inte sjukpenning.

   Föräldrapenningdagar på grundnivå/lägstanivå
   Föräldrapenningdagar på grundnivå/lägstanivå fylls i som föräldrapenning på kassakorten.

   Om du tar ut en hel dags föräldrapenning på grundnivå/lägstanivå, och arbetar samma dag, behöver du kontakta oss så att vi kan se till att rätt ersättning betalas ut. Det är nämligen inte möjligt att fylla i både en hel dag med föräldrapenning och arbete på samma dag på kassakortet. Ring oss på 08- 723 44 00 så hjälper vi dig.  
  • Studier
   När du börjar studera ska du fylla i förhindrad på kassakortet från och med den dagen du påbörjar dina studier. Vi kommer då att kontakta dig för att reda ut vilken typ av studier det är som du har påbörjat.

   Studier på heltid
   Om du studerar på heltid har du i normalfallet inte rätt till arbetslöshetsersättning, och du behöver således inte skicka in några fler kassakort. Vi kommer att skicka ett beslut om detta till dig efter att vi utrett dina studier.

   Studier på deltid
   Om du vill börja studera på deltid och samtidigt få arbetslöshetsersättning måste du ansöka om detta innan du påbörjar några studier. Kontakta oss alltid om du har planer på att börja studera.

   Den som får ett godkänt beslut om att få deltidsstudera med arbetslöshetsersättning ska inte fylla i sina studier på kassakorten, utan man fyller i så fall i arbetslös precis som vanligt.

   Avslutade studier
   När du avslutar dina studier fyller du i detta på kassakortet och sedan fyller du i arbetslös som vanligt. Vi kommer att kontakta dig och du kommer att få fylla i en blankett, Intyg om studier.  
 • Avgifter
  • Hur betalar jag min medlemsavgift?
   Medlemsavgiften aviseras 1 gång i månaden. Enklast betalar du din medlemsavgift genom att anmäla betalning via autogiro eller med e-faktura, direkt i din internetbank. Du kan så klar också välja att betala avgiften på vanlig pappersfaktura. Läs mer här om hur du gör för att anmäla autogiro eller e-faktura.
  • Hur gör jag för att ändra konto för autogirot?
   Logga in i din internetbank och registrera autogiro för det konto du vill. För att söka efter SMÅA, skriv ut hela vårt namn, Småföretagarnas Arbetslöshetskassa. Om det inte fungerar att ändra kontouppgiften direkt i internetbanken, fyll i, e-signera och skicka in en ny blankett för Autogiromedgivande till SMÅA, eller kontakta oss. Använd dig av Mina sidor eller ring eller mejla så hjälper vi dig.
  • Jag har bytt bank. Vad händer med min e-faktura?
   Om du har tjänsten för e-fakturor i din internetbank och vill byta bank, gör så här:
   1. Notera/skriv ned vilka företag du får e-faktura ifrån. Detta ser du i din internetbank.
   2. Om du har obetalda e-fakturor i din nuvarande internetbank, betala dessa eller spara ner dem i din dator/skriv ut dem så att du kan registrera om dem i den nya internetbanken.
   3. Avsluta tjänsten för e-fakturor i din nuvarande internetbank.
   4. Beställ tjänsten för e-fakturor i din nya internetbank och registrera eventuellt de obetalda e-fakturor som du sparat.
   Tills dess att du hunnit anmäla e-fakturor i din nya internetbank kommer du att få pappersfakturor från respektive betalningsmottagare.
  • Vad händer om jag inte betalar medlemsavgiften i tid?
   Om du skulle missa en betalning skickar SMÅA ut två påminnelser. Betalar du inte medlemsavgiften inom det sista betalningsdatumet på den sista påminnelsen anses du tyvärr ha utträtt ur SMÅA. Du är fortfarande skyldig att betala avgiften för de månader du varit medlem och försäkrad.
  • Vad kostar det att vara medlem i SMÅA?
   Avgiften är 128 kronor i månaden.
 • Ersättning
  • Hur gör jag för att få min ersättning insatt på mitt bankkonto?
   Svaret hittar du via denna länk https://cap3025.itella.se/SwedbankKontoreg
  • Hur gör man för att söka ersättning?
   Det absolut första du ska göra är att anmäla dig som arbetssökande på din närmsta arbetsförmedling. Tala där om att du är medlem i SMÅA. Vi kommer därefter att kontakta dig via brev och du erbjuds i samband med detta ett personligt samtal och rådgivning i vår Personliga Service. Läs mer om hur du gör om du blir arbetslös här
  • Hur mycket ersättning kan jag få om jag blir arbetslös?
   När du har varit medlem i en a-kassa i minst 12 månader kan du få ersättning enligt den inkomstbaserade ersättningen. Detta innebär att du kan få ut 80 % av din tidigare inkomst, som mest 910 kronor om dagen, under de 100 första ersättningsdagarna. Efter de första  hundra dagarna sänks taket till 760 kronor per dag. Som lägst får du 365 kronor i inkomstbaserad ersättning, under förutsättning att du har arbetat heltid innan arbetslösheten.  Innan dess att du varit medlem i 12 månader får du ersättning enligt grundförsäkringen, som mest 365 kronor om dagen.
   Översikt - tak inkomstbaserad ersättning
   Dag 1 – 100 80 % av inkomsten Högst 910 kr/dag
   Dag 10 1- 200 80 % av inkomsten Högst 760kr/dag
   Dag 201 – 300 70 % av inkomsten Högst 760 kr/dag
   Dag 301 – 450* 70 % av inkomsten Högst 760 kr/dag
   *Ersättning efter dag 300 betalas ut till dig som har barn under 18 år
  • Jag är arbetslös och vill börja studera. Hur gör jag för att behålla min arbetslöshetsersättning?
   Som huvudregel finansieras inte studier av arbetslöshetsersättning. Det finns dock möjlighet att studera på deltid och behålla din arbetslöshetsersättning. Huvudvillkoret är att studierna inte hindrar dig att stå till arbetsmarknadens förfogande och söka arbete. Du måste också vara beredd att avbryta dina studier om du blir erbjuden arbete. Läs mer om arbetslöshetsersättning och studier här
  • Jag har varit företagare tidigare och är nu arbetslös. Måste jag söka arbete som anställd?
   Ja, grundvillkoret för att få arbetslöshetsersättning är att du är inskriven på arbetsförmedlingen och att du står till arbetsmarknadens förfogande. I detta ingår att du aktivt måste söka arbete på hela den reguljära arbetsmarknaden. Tänk också på att du måste lämna in din aktivitetsrapport till arbetsförmedlingen en gång i månaden. I aktivitetsrapporten redogör du för vilka åtgärder du vidtagit för att ta dig ur arbetslösheten.
  • Kan jag deltidsarbeta och få ersättning samtidigt?
   Ja, som anställd finns möjligheten att arbeta deltid och få ersättning från SMÅA. Vi ersätter dig då för den arbetslösa tid som finns kvar upp till heltid (40 timmar per vecka). Det finns dock en begränsningsregel som säger att du endast kan få arbetslöshetsersättning under som mest 75 dagar (gäller till och med 14 maj 2017) eller 60 veckor (gäller från och med 15 maj 2017) då du deltidsarbetar. Endast vid specialfall finns möjligheten att deltidsarbeta som företagare. Läs mer om deltidsarbete och arbetslöshetsersättning här.
  • Kan jag ha mitt företag kvar och få ersättning från SMÅA?
   Ja, det kan du. Så länge det inte vidtas några som helst åtgärder i företaget kan du ha det kvar och få ersättning. Varken du eller någon annan får alltså arbeta i företaget, men du kan ha allting kvar, vilket underlättar om du vill starta upp företaget igen. Möjligheten att få ersättning och ha företaget kvar kan utnyttjas så ofta som var femte år från att verksamheten återupptas.
  • Vad beräknas ersättningen på?
   Som huvudregel baseras din ersättning på din senaste taxering alternativt ett genomsnitt av de föregående två årens taxeringar. Läs mer om hur vi beräknar ersättningen här
 • Medlemskap
  • Erbjuder SMÅA någon juridisk rådgivning?
   Enligt lag är SMÅA:s verksamhetsområde styrt till att endast omfatta arbetslöshetsförsäkringen. Vi kan alltså inte erbjuda någon renodlad juridisk rådgivning. Vi erbjuder dock alla våra medlemmar som blir arbetslösa ett ifyllnadsstöd och rådgivning i form av Personlig Service. Detta för att göra processen för att ansöka om ersättning så smidig som möjligt. Läs mer om vår Personliga Service här
  • Jag jobbar som anställd i min pappas företag men jag äger ingenting av företaget. Kan jag bli medlem?
   Ja, du kan absolut bli medlem i SMÅA. Vi försäkrar familjemedlemmar som arbetar i familjeföretaget.
  • Kan jag ta med mig medlemskapet från min tidigare a-kassa till SMÅA?
   Ja, absolut! SMÅA hjälper dig att flytta över din medlemstid från tidigare a-kassa. På vår medlemsansökan fyller du i en fullmakt som ger oss möjlighet att för din räkning begära utträde ur din tidigare kassa. På så sätt får du inget glapp i din medlemsperiod.
  • Ska jag byta a-kassa om jag blir anställd?
   Nej, det behöver du inte göra. Eftersom SMÅA är en fristående och renodlad a-kassa har du som medlem din inkomst försäkrad vid en eventuell arbetslöshet. Behöver du facklig hjälp, exempelvis för förhandlingar med arbetsgivare eller vid frågor om exempelvis kollektivavtal, bör du vända dig till fackförbundet inom det verksamhetsområde/bransch du nu arbetar. Tänk på att du aldrig ska vara medlem i mer än en a-kassa. Du försäkrar alltså din inkomst, både som anställd och företagare, hos en och samma a-kassa. Som medlem hos oss har du samma rätt till ersättning om du skulle bli arbetslös, även om du arbetat som anställd, som du skulle haft hos vilken annan a-kassa som helst.
  • Vad händer om jag inte betalar medlemsavgiften i tid?
   Om du skulle missa en betalning skickar SMÅA ut två påminnelser. Betalar du inte medlemsavgiften inom det sista betalningsdatumet på den sista påminnelsen anses du tyvärr ha utträtt ur SMÅA. Du är fortfarande skyldig att betala avgiften för de månader du varit medlem och försäkrad.
  • Vilka försäkringar omfattas jag av som medlem i SMÅA?
   Du omfattas av det skydd vid en arbetslöshet som arbetslöshetsförsäkringen omfattar. Som medlem i SMÅA har du rätt till ersättning om något händer med ditt företag och du drabbas av arbetslöshet. För dig som önskar finns möjlighet att via AON teckna en tilläggsförsäkring som innebär att du kan försäkra en högre inkomst än taket i a-kassan. I tilläggsförsäkringen ingår också ett unikt konkursskydd. Läs mer om tilläggsförsäkringen på www.aondirekt.se/smakassa.
Dela det här

Gå med i SMÅA!

128 kronor i månaden ger:

 • A-kassa vid arbetslöshet
 • Möjlighet till tilläggsförsäkring med inkomstförsäkring och konkursskydd
 • Bra rådgivning och personlig service

Räkna ut ersättning

Hur länge har du varit medlem i någon A-kassa (sammanhängande tid) ?

Ange din taxerade årsinkomst:

Ange din genomsnittliga veckoarbetstid i timmar: