Ansökan om medlemskap

Vad roligt att du vill bli medlem i Sveriges största a-kassa för småföretagare!

Medlemsavgiften är endast 128 kronor per månad och du ansöker enkelt om medlemskap i webbformuläret på den här sidan. Genom att godkänna formuläret med din e-legitimation, skickar du din ansökan direkt till oss på SMÅA.

 

Varmt välkommen!

 

 1. Personuppgifter

  Fyll i dina personuppgifter noga. Personnummer fylls i med 12 siffror.


  Födelsedatum är ett obligatoriskt fält och måste anges som ÅÅÅÅMMDD. Kontrollnummer är ett obligatoriskt fält och måste anges som XXXX.

  Telefonummer är ett obligatoriskt fält och måste anges med enbart siffror.
   

  Förnamn är ett obligatoriskt fält.

  Efternamn är ett obligatoriskt fält.
   

  Bostadsadress är ett obligatoriskt fält.

  Postnummer är ett obligatoriskt fält och måste anges med fem siffor.

  Postort är ett obligatoriskt fält.
   
   

  E-post måste vara en giltig e-postadress.

  E-postadresserna du angivit matchar inte.
   
 2. Företagsuppgifter

  Fyll i ditt företagsnamn och organisationsnummer. Organisationsnummer anges med 10 siffror.


  Firmanamn är ett obligatoriskt fält.

  Organisationsnummer är ett obligatoriskt fält och måste anges som XXXXXX-XXXX.
   
 3. Arbete i företaget

  Detta val är obligatoriskt.
  Släktförhållande måste anges om du är familjemedlem till företagare. Annat är ett obligatoriskt fält när du valt "Annat" som relation.

  OBS! För att räknas som familjemedlem så måste du bo på samma adress.

   
  Detta val är obligatoriskt.

  Släktskap till företagaren som inte kräver att man bor på samma adress:

  • Make/maka/sambo
  • Förälder
  • Syskon eller halvsyskon
  • Barn, adoptivbarn, styvbarn eller fosterbarn
  • Far- eller morförälder
  • Barnbarn
  • Make/maka och sambo till barn
  • Efterlevande make/maka eller sambo till avlidet barn

  Annat = Släktskap till företagaren som kräver att man också bor på samma adress/delar hushåll.

  Även mer avlägsna släktingar räknas som familjemedlemmar om de bor tillsammans med företagaren eller delar hushåll med honom eller henne.
 4. Företagsform och ställning i företaget

  Detta val är obligatoriskt.
  Detta val är obligatoriskt.

  Jag äger aktier:

  Detta val är obligatoriskt.
  Procentandelar måste anges vid JA.

  Om JA ange andelar i procent

  Detta val är obligatoriskt.
  Detta val är obligatoriskt.
  Detta val är obligatoriskt.
  Detta val är obligatoriskt.
   
 5. Tidigare medlemskap

  Detta val är obligatoriskt.

  Har du senaste månaden varit medlem i en annan arbetslöshetskassa?

   
   
 6. Starta eget bidrag / arbetslös

  Detta val är obligatoriskt.

  Har du för närvarande starta-eget-bidrag eller aktivitetsstöd?

  Är du för närvarande arbetslös?

  Detta val är obligatoriskt.
 7. Autogiro

   
  Clearingnummer är ett obligatoriskt fält och måste anges med 4-5 siffror.
  Kontonummer är ett obligatoriskt fält och måste anges med enbart siffror.

  Det är viktigt att du fyller i kontouppgifterna korrekt.

   
 8. Underskrift

  Genom att underteckna den här ansökan intygar jag att lämnade uppgifter är riktiga och förbinder mig att meddela SMÅA om några förhållanden ändras. Jag är medveten om att felaktiga uppgifter kan leda till att jag utesluts som medlem. Jag godkänner att SMÄA tar ut en päminnelseavgift (för närvarande 60 kronor) vid betalningspåminnelse.

  Medlemsansökan är inte fullständigt ifylld och kan därför inte skickas än. Vänligen se de rosafärgade fälten.
Dela det här